22. märts 2014Üldkogu 08.04.2014

Haridusjuhtide Aastakonverentsil toimunud EKJÜ infotunnis 07.02.2014 edastas EKJÜ juhatuse esimees teate EKJÜ üldkogu toimumise kohta 8. aprillil 2014. aastal.
Palume kõigil EKJÜ liikmetel osa võtta ning osalemiseks eelregistreerida https://www.surveymonkey.com/s/9P88KFH

Üldkogu päevakord:
1. Üldkogu avamine (kell 12).
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Juhatuse aruanne EKJÜ tegevusest 2013. aastal.
4. 2013. aasta finantsaruanne.
5. 2013. aasta aruande kinnitamine.
6. EKJÜ tegevuskava 2014–2015.
7. Üldkogu lõpetamine (orienteeruvalt kl 16).

Eesti Koolijuhtide Ühenduse üldkogu toimub Jaan Poska Gümnaasiumis, (Vanemuise 35, Tartu). 

Alus: Eesti Koolijuhtide Ühenduse põhikirja § 6.1.

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association