15. aprill 2014Üldkogu 07.05.2014

Eesti Koolijuhtide Ühenduse üldkogu koosolek 08.04.2014 ei olnud otsustusvõimeline. Seetõttu otsustati (alus: EKJÜ põhikirja punkt 6.5.) EKJÜ üldkogu koosolek kokku kutsuda sama päevakorraga 07.05.2014 Paides.
Üldkogu koosolek Paide kultuurikeskuse saalis (Pärnu t. 18) algab kell 12.00.


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association