01. veebruar 2016EKJÜ üldkogu 02.03.2016

Üldkogu koosolek toimub Paide kultuurikeskuses (Pärnu t. 18) 02.03.2016 algusega kell 12.00.

Üldkogu päevakord:
1. Üldkogu avamine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Juhatuse aruanne EKJÜ tegevusest 2015. aastal.
4. EKJÜ põhikirja muutmine.
5. Hariduse aktuaalsetest teemadest koos HTMi, SA Innove jt esindajatega.
6. Üldkogu lõpetamine (hiljemalt kl 16.00).

Registreerimine üldkogule toimub enne üldkogu algust.


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association