04. märts 2016Õppepäev: kaasav haridus ja parimad praktikad

SA Innove Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Õpetajate Ühenduste Koostöökojaga ootavad õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmeid õppepäevale, mis toimub 24. märtsil 2016 Tallinnas, Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2).

Õppepäeva fookuses on kaasav haridus ja sellega seotud parimate praktikate jagamine.

Õppepäeva eesmärk on mõtestada ja tähtsustada kaasavat haridust muutunud õpikäsituse kontekstis. Suurendada teadmisi kaasavast haridusest ja hariduslikest erivajadustest ning luua eeldusi nende teadmiste ja oskuste paremaks kasutamiseks õppeprotsessides.

Õpiväljundid
Õppija:
• teab kaasava hariduse põhimõtteid ja praktilisi näiteid nende rakendamisest Eesti erinevates koolides;
• teab haridusliku erivajadusega kaasnevaid väljakutseid õppeprotsessis ja oskab nendega paremini toime tulla;
• teab kujundava hindamise põhimõtteid ja mõtestab neid kaasava hariduse rakendamise kontekstis.

Sihtrühm: õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmed (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad ning koolijuhid)

Vaata programmi:
http://www.innove.ee/…/de066fe556b63775801d11cea334b14562c7…

Registreeri: https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/454-


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association