05. aprill 2016Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse ja Eesti õpetajaid esindava Eesti Haridustöötajate Liidu ühisavaldus

Eesti üldhariduskoolid on piiratud ja suhteliselt nappide ressurssidega saavutanud uskumatult häid tulemusi. Veidi enam kui miljonilise rahvaarvuga väikeriigi hariduskorraldus on tõusnud paarikümne aastaga rahvusvahelise huvi ja imestuse objektiks. Meie koole iseloomustab avatus uuendustele ning nendes töötavate inimeste õppimisvõime ja edumeelsus.


Jälgime nördimuse ja kurvastusega, kuidas püütakse omandivormist lähtuvalt koole vastandada ja senist tööd alavääristada. Haridusmaastiku mitmekesistamise soov on igati mõistetav ja vajalik taotlus, koolide omandivorm ei ole siinkohal esmatähtis. Kuid kohustus tagada igale lapsele parim haridus on lasunud, lasub ja jääb lasuma riigile ning kohalikule omavalitsusele.

Meie hariduse rahvusvaheline edu on tõendus, et meie koolide juhid ja õpetajad on siiani käitunud vastutustundlikult. Sellepärast on meil õigustatud ootus ja nõue, et meid kõiki koheldaks võrdselt ja samadel alustel, olenemata sellest, kes on koolipidaja.

Toetame mitmekesise hariduse jätkumist kõikjal Eestis, kuid mitte kvaliteetse ja õppemaksuta koolihariduse arvelt. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad ja rõhutavad, et meie hariduse tugevus põhineb ühtluskoolil, kus igale õppijale on loodud võrdsed võimalused arenguks.

Tänane vastasseis, kus ei valita enam sõnu ega vahendeid, viib meid reaalse haridusliku kihistumiseni ja kõigi koolide usaldusväärsuse langusele. Haridususku rahvana ei või me seda endale lubada.

Kiiresti muutuvates oludes on meie esmane kohustus uute põlvkondade ees säilitada haridussüsteemi võime vastata uutele ja aina keerulisemaks muutuvatele haridusväljakutsetele.

Oleme seisukohal, et kooli pidamine – ka erakooli pidamine - jäägu eelkõige kooli pidaja hooleks ja vastutuseks.


EKJÜ juhatus           EHL juhatus


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association