29. september 2015EKJÜ 25

Eesti Koolijuhtide Ühendus tähistab 25. juubelit 19.11.2015 Vanemuises

EKJÜ 25. juubeli pidulik koosviibimine toimub 19. novembril algusega kell 18.00 Vanemuises, Tartus.
Kõik, kes ei ole veel registreerunud, kuid soovivad osaleda, palume osalemissoovist  teavitada piirkondlike organisatsioonide esindajaid hiljemalt 10. oktoobriks.

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association