29. oktoober 2014EKJÜ ja EKEÜ ühispöördumine

EKJÜ ja EKEÜ edastasid avaliku ühispöördumise Eesti koolijuhtide, õpetajate, kõigi Eesti inimeste poole.

-------

Eesti Koolijuhtide Ühendus

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing


Pöördumine

Eesti kool ei ole pärast Viljandis toimunut enam endine. Eesti Koolijuhtide Ühendus meie koolide tuleviku eest vastutavate isikute ühendusena on jätkuvalt veendumusel ja kinnitab õpilastele, lastevanematele, ühiskonnale tervikuna, et kool on ja jääb vaatamata kõigele turvaliseks kohaks. Seepärast pöördume Eesti koolijuhtide, õpetajate, kõigi Eesti inimeste poole järgmise sõnumiga.


Hea Eesti koolijuht!

Sinul lasub vastutus turvalise koolipäeva tagamise eest kogu kooliperele. Ära nõustu kompromisside tegemisega turvalisuse arvelt, leia üles ja teadvusta endale kõik võimalikud ohuallikad, vaata üle ja kui vaja, tee oma koolis ümber kõik eeskirjad ja reeglid nii, et neist allikaist tulenev jääkski üksnes võimalikuks ohuks. Nõua nende järgimist nii iseendalt kui õpetajatelt, kõigilt oma koolipere liikmetelt!

Hoia oma õpetajaid ja korralda nende töö nii, et neil jääks aega rääkida iga üksiku õpilasega, et nad suudaksid lastega koos rõõmustada ja olla kurvad, kui selleks põhjust on, suudaksid õigeaegselt märgata, kui noore inimese sees on kasvamas mure, millega ta enam ise toime ei tule.


Hea Eesti õpetaja!

Tahame, et Sul oleks piisavalt aega kuulamiseks ja kuulmiseks, vaatamiseks ja nägemiseks, et õigel ajal märgata noore inimese muret ja juhatada teda nendeni, kel on oskust ja tahet teda selle murdmisel aidata.

Tahame, et Sinu töö oleks turvaline ning ka Sinul oleks piisavalt tuge, kui seda vajad. 

Soovime, et kooli pidajad koos Eesti riigiga oleksid valmis meie laste turvalise tuleviku eest samavõrra hoolt kandma nagu Sina!


Hea Eesti inimene!

On Sinu vastutus, et meis kõigis oleks vähem vihkamist ja vastandumist, oleks vähem eristumist ja soovi olla vahendeid valimata parem kui teised. Kõik see leiab oma väljundi tänapäeva Eesti koolis, kus soov saada märgatud ja tunnustatud võib viia niisuguste saatuslike tagajärgedeni, nagu juhtus eile.

Leia iga päev aega oma laste jaoks, ära jäta lapsi üksi oma muremõtetega ja ära sunni neid tundma puudust toest ja tunnustusest, nii et nad peaksid seda otsima seda väljastpool kodu ja sageli viisil, mida heaks kiita kuidagi ei saa ja mis halvemal juhul hävitab ka inimelusid!

Vähendamaks koolivägivalda on oluline kooli ja lapsevanemate ühispingutus vägivalla ja tõrjutuse varaseks märkamiseks. Tagamaks suuremat turvalisust koolides peame möödapääsmatuks nii riigi kui omavalitsuste panuse suurendamist tugistruktuuride töös.


Viha ja vägivald ei lahenda midagi ei koolis, ei ühiskonnas laiemalt!


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association