27. märts 2017EKJÜ Üldkogu

Aeg: 10.04.2017
Koht: Tallinna Lauluväljak, Klaassaal

Päevakava:
14.00 EKJÜ Üldkogu: põhikirjalised tegevused: aastaaruanne, valimised jne;
15.30 Kohvipaus;
16.00 Aktuaalsed teemad:
- SA Innove koolijuhtide koolitusprogrammide teemat arutab osalejatega juhtimise arendamise peaspetsialist Ulla Kamp;
- E-testimine ehk e-hindamine on tekitanud küsimusi, küsitavusi ja sellest lähtuvaid pingeid. Seetõttu kutsusime asjast rääkima ja teemat selgitama SA Innove testide keskuse juhataja Rain Sanniku ning välishindamise valdkonnajuhi Regina Multrami, kes igapäevaselt puutub kokku teema praktilisema poolega.
17.15 Diskussioon: Koolijuhtide koolitusvõimalused - kellele ja miks on Rotary programm? Oma kogemust jagavad esimesel aastal programmis osalenud Ülle Luisk, Karmo Kurvits, Epp Välba ja Raino Liblik.
18.00 Sündmuse lõpp.

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association