06. märts 2015HITSA konkursid

Millised on parimad metoodikad õpetamiseks? Kuidas IKT vahendeid õpetamisel ja õppimisel põnevalt kasutada?

Õppetöös kasutatakse igapäevaselt digitaalseid võimalusi, luues põnevaid õppematerjale ning häid metoodikaid. Et häid näiteid teaksid kasutada ka kolleegid teistest haridusasutustest ning tubli töö leiaks väärtustamist, kutsume õpetajaid ja õpilasi osalema HITSA konkurssidel. 

Õpilaskonkurss „Lahe asi“


Õpilaskonkursile „Lahe asi“ on oodatud 5.-19. aastased lapsed ja noored digiloovtöödega, mida saab iseloomustada sõnadega „lahe asi“. Loovtööks võib olla animafilm, veebileht või hoopis traditsioone ja tehnoloogiat ühendav käsitöö, mis on konkursile esitatud digitaalse arengumapina (loe arengumapi koostamise kohta SIIT). Õpilaskonkursil saavad osaleda ka kõik need ProgeTiigri õpilaskonkursi eelvoorudes osalenud tööd, mida lõpphindamisele ei esitatud.

 Konkursitööde esitamise tähtaeg on 16. märts 2015.a.

Loe konkursitingimustest ning registreeru SIIT.


 Videokonkurss „Tipptund“ õpetajatele


Kõikide haridusastmete õpetajaid ning õppejõudusid ootame osalema videokonkursil “Tipptund”, mis aitab tutvustada põnevaid õppimisega seotud lugusid sellest, kuidas IKTd on õppetöös kasutatud. Konkursil osalemiseks katseta koos oma õppijatega mõnda valmis õpilugu või loo ise uudset lähenemist kasutav õpilugu. Salvesta lugu videosse, lisa kirjeldus ja esita konkursile hiljemalt 8. märtsiks 2015 a.
Loe lähemalt ning registreeru SIIT.

 

Lisainfo:

Inga Kõue
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, Tallinn
Tel 628 5889
inga.koue@hitsa.ee      
www.innovatsioonikeskus.ee
www.facebook.com/innovatsioonikeskus


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association