16. jaanuar 2015Juhatuse ja esindajatekogu ühisnõupidamine 03.12.2014

Nõupidamine toimus Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis

Osalesid: Ivo Eesmaa; Virge Ong; Heikki Järlik; Kristi Pettai; Ardi Küünal; Merle Hüva; Helve Raik; Heidi Uustalu; Kersti Laastau; Ene Tannberg; Karin Kütt; Martin Kaasik, Ruth Ahven.

Juhatas: Toomas kruusimägi, protokollis: Martin Kaasik

Päevakord:

1. Ülevaade viimase nõupidamise järgsetest tegevustest; 

Otsustati: arengukava tegevuskavas kajastada tegevussuunad ja põhimõttelised küsimused.

2. Üldkogu ja konverentsi koraldamisest;

Otsustati: Üldkogu korraldada konverentsi esimesel päeval.

3. Koolijuhtide hindamise projekti seis;

4. Külaliste esinemised: Rahastamine 2015 - Piret Sapp, HTM; 

5. Kohapeal algatatud teemad. 


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association